top of page

Lystgassbehandling hos tannlegen

Tannlege Terje Fredriksen har spesialutdanning i bruk av lystgass.

Ved Søsterhjemmet Porsgrunn tilbyr vi dette til pasienter som ønsker denne behandlingen. Behandlingen er et godt alternativ til deg som er redd for å gå til tannlege.

tannklinikk_width-12.jpg

Hvem kan få lystgassbehandling ved Søsterhjemmet ?

Alle som er helt friske eller som eventuelt kun lider av en mild form for systemsykdom, kan normalt sett få behandling hos oss.

Alle nye pasienter som ønsker behandling må først ha en konsultasjonstime hos oss. Her gjennomgår vi helsetilstanden, informerer om forhåndsregler samt avdekker hvilket behandlingsbehov som er tilstede.

Er det helt klare kontraindikasjoner for lystgassbehandling, gir vi beskjed om dette. Dersom vi skulle være i tvil, konsulterer vi fastlegen din samt eventuelt spesialist.

Hva er lystgassbehandling?

Lystgassbehandling reduserer behovet for narkose og er et trygt og effektivt hjelpemiddel for mennesker som ikke kan behandles på vanlig måte på tannlegekontoret. Behandlingen brukes sammen med vanlig lokalbedøvelse og gir da fullstendig smertefrihet. Pasientens opplevelse av situasjonen blir mer likegyldig, og stress og angstreaksjoner hemmes.

Under lystgassbehandling er pasienten våken og kan snakke med tannlegen. Etter en behandling får pasienten oksygen. Lystgassbehandling passer ikke for alle. Hvis pasienten har hjerte eller lungelidelser eller alvorlige psykiske lidelser, frarådes ofte lystgass.

Behandlingen kan i sjeldne tilfeller gi kvalme og brekninger og behandlingen kan da avbrytes. De aller fleste opplever lite ubehag med behandlingen og alvorlige komplikasjoner er ytterst sjeldne. For pasienter med tannlegeskrekk kan lystgassbehandling være et utmerket hjelpemiddel. 

Lystgass koster 1100,- kroner i tillegg til den behandlingen/undersøkelsen som blir utført.

For mer informasjon om lystgass, ta kontakt på tlf 35 56 48 21

bottom of page