top of page

Prisliste

Uteblivelse fra timeavtale eller meldt avbud senere enn 24 timer før avtalt time, må betale 750 kroner for uteblitt time.

Årlig undersøkelse

630,-

Hygienetillegg

140,-

Røntgenbilde

150,-

Puss/rens

340,-

Årlig undersøkelse, 2 røntgenbilder og puss/rens + hygienetillegg

1410,-

Bedøvelse

180,-

Liten, tannfarget plastfylling

990,-

Middels, tannfarget plastfylling

1500,-

Stor, tannfarget plastfylling

1900,-

Rotfylling av avital tann. Totalpris.

3500-6500,-

Ukomplisert trekking av 1 tann

970,-

Kirurgisk fjerning av tann, etter trygderefusjon (Avhengig av kompleksiteten, gjennomsittpris)

2500,-

Krone på tann, ikke medregnet tannteknikk

4510,-

Tanntekniker

1000-3000,-

Helkeram krone på dagen

6500,-

Kirurgisk innsetting av implantat

Første implantat i operasjonen

16000,-

Andre og påfølgende implantat i samme operasjon

9000,-

Krone på implantat, ikke medregnet tanntekniker

6600,-

Tanntekniker til krone på implantat

4000 - 8000,-

Behandling av marginal periodontitt, etter trygderefusjon

750,-

Tannlege timetakst

2400,-

Tannpleier, timetakst

1800,-

Lystgasstillegg pr behandling

1500,-

bottom of page